Pavojingos ir lengvai užsidegančios medžiagos

Pašto siuntose negalima siųsti pavojingų ir lengvai užsidegančių prekių.

Sprogios ir sprogstamosios medžiagos

 
Apibrėžimas:
tai bet kokie cheminiai junginiai, mišiniai arba medžiagos, galintys sukelti sprogimą arba, kuriuos naudojant jie (jos) gali staigiai įkaisti ir išskirti dujas. Draudžiama siųsti visas sprogias ir sprogstamąsias medžiagas.

 

Pavyzdžiui:
nitroglicerinas, kapsulės, fejerverkai, padegamosios medžiagos, degtuvai, šviečiamosios raketos, šaudmenys ir t.t

 

Dujos (suslėgtos, suskystintos arba ištirpusios veikiant slėgiui)

 
Apibrėžimas:
stabilios inertinės dujos, nesuskystėjančios dėl aplinkos temperatūros poveikio, ištirpusios tirpiklyje veikiant slėgiui. Draudžiama siųsti:
  • suslėgtas užsidegančias dujas: vandenilio, etano, metano, propano, butano, žiebtuvėlių, viryklių dujinius balionus, litavimo lempas ir t.t.
  • toksiškas suslėgtas dujas: chlorą, ftorą ir t.t.
  • neužsidegančias suslėgtas dujas: anglies dioksidą, azotą, neoną, gesintuvus, kurių sudėtyje yra panašios dujos ir t.t.
  • aerozolius
 

UŽSIDEGANTYS SKYSČIAI

 
Apibrėžimas:
skysčiai, skysčių mišiniai arba skysčiai, tirpiklyje arba suspensijos pavidale turintys kietųjų dalelių, kurios suformuoja degiuosius garus. Draudžiama siųsti visus skysčius, kurių užsidegimo temperatūra uždarame inde yra mažiau kaip 55 ºC.

 

Pavyzdžiui:
acetoną, benzolą, valymo priemones, benziną, žiebtuvėlių kurą, suskystinimo ir dažų pašalinimo priemones, žibalą, tirpiklius ir t.t.
 

LENGVAI UŽSIDEGANČIOS KIETOSIOS MEDŽIAGOS

 
Apibrėžimas:
kietosios medžiagos galinčios užsidegti dėl trinties, drėgmės sugėrimo, savaiminių cheminių reakcijų arba perdirbimo metu išlikusios šilumos, arba kurias galima lengvai uždegti ir sudeginti.

 

Pavyzdžiui:
degtukai, kalcio karbidas, celiuliozė, nitratų turinčios medžiagos, magnio metalas, nitroceliuliozinė plėvelė, fosforas, kalis, natris, natrio hidridas, cinko milteliai, cirkonio hidridas ir t.t.
 

OKSIDATORIAI IR ORGANINĖS PEROKSIDAI

 
Apibrėžimas:
šios medžiagos yra savaime užsidegančios, nors ir ne visada. Jos gali sukelti arba daryti įtaką kitų medžiagų degimui. Jos gali sprogti, sąveikaudamos su kitomis medžiagomis sukelti pavojingą reakciją ir būti kenksmingos sveikatai.

 

Pavyzdžiui:
bromatai, chloratai, stiklo pluoštui atnaujinti skirtos sudedamosios dalys, nitratai, perchloratai, permanganatai, peroksidai ir t.t.
 

TOKSIŠKOS IR INFEKCIJOS PLISTI PADEDANČIOS MEDŽIAGOS, KITOS MEDICININĖS MEDŽIAGOS

 
Apibrėžimas:
medžiagos, kurias praryjant, įkvepiant arba sąlytyje su oda gali sukelti mirtį arba pažeisti. Medžiagos kurių sudėtyje yra mikroorganizmai arba jų toksinai arba galinčios padėti plisti susirgimams.

 

Pavyzdžiui:
arsenas, berilis, cianidas, ftoras, vandenilis, selenitas, gyvsidabris, gyvsidabrio druskos, ipritas, azoto dioksidas, patogeninė medžiaga, žiurkių nuodai, serumas, vakcinos ir t.t.
 

RADIOAKTYVIOSIOS MEDŽIAGOS

 
Apibrėžimas:
visos medžiagos, kurių specifinis aktyvumas daugiau kaip 74 bekeleriai kilogramui 74 (0,002 mikrokiuri gramui). Draudžiama siųsti visas radioaktyviąsias medžiagas.

 

Pavyzdžiui:
besiskaidančiąsias medžiagas (uranas 235 ir t.t.); radioaktyviąsias atliekas, urano rūdą arba torio rūdą ir t.t.
 

ĖDŽIĄSIAS MEDŽIAGAS

 
Apibrėžimas:
esminę žalą galinčios sukelti medžiagos, nes daro cheminį poveikį gyviesiems audiniams, prekėms arba transporto priemonėms.

 

Pavyzdžiui:
aliuminio chloridas, natrio hidroksidas, ėdusis valymo skystis, rūdžių šalinimo / apsaugos nuo rūdžių priemonė, ėdžioji dažų šalinimo priemonė, elektros elementai, druskos rūgštis, azoto rūgštis, sieros rūgštis ir t.t.
 

KITOS PAVOJINGOS PREKĖS

 
Apibrėžimas:
medžiagos sukeliančios pavojų, kurio neįmanoma klasifikuoti pagal aukščiau minėtas kategorijas.

 

Pavyzdžiui:
asbestas, sausas ledas, 0,159 A arba didesne magnetinio lauko jėga 2,1 m atstumu nuo pakuotės įmagnetinta medžiaga ir t.t.
Savitarna verslui Prisijungti
Savitarna privatiems Prisijungti

Pagrindinis ofisas: Kauno g. 10, Ramučiai
LT-54466 Kauno rajonas
Vilniaus padalinys: Kirtimų 47-210, LT-02244 Vilnius

Įmonės kodas 300087912
PVM mokėtojo kodas LT100001549013
Bankas SEB bankas
A/s LT06 7044 0600 0472 4666

Informacija apie paslaugas klientams:
8 700 55077
Darbo laikas: I-V 8:00-19:00