PLAHVATUSOHTLIKUD JA LÕHKEAINED

 
Definitsioon
Ükskõik, milline keemiline ühend, segu või vahend, millega on võimalik saavutada plahvatust, millega kaasneb oluline momentaalne kuumuse ja gaasi eraldumine. Kõik lõhkeained on keelatud.

 

Näiteks
nitroglütseriin, lõhketongid, ilutulestik, süüteained, sütikud, valgusraketid, laskemoon jne.
 

GAASID (RÕHU ALL KOKKU SURUTUD, VEDELDATUD VÕI LAHUSTATUD)

Definitsioon
Püsivad gaasid, mida ei saa veeldada ümbritseva keskkonna temperatuuril, lahustatud gaasid, mis on rõhu all lahustis lahustatud. Keelatud on:
  • kokkusurutud süttivad gaasid: vesinik, etaan, metaan, propaan, butaan, välgumihklid, priimuste gaasisilindrid, jootelambid jne
  • toksilised kokkusurutud gaasid: kloor, fluor jne
  • mittesüttivad kokkusurutud gaasid: süsinikdioksiid, lämmastik, neoon, selliseid gaase sisaldavad tulekustutid jne
  • aerosoolid
 

SÜTTIVAD VEDELIKUD

 
Definitsioon
Vedelikud, vedelike segud või lahuses või suspensioonina tahkeid osakesi sisaldavad vedelikud, mis moodustavad süttivaid aure. Keelatud on kõik vedelikud, mille süttimispunkt kinnises anumas on alla 55 ?C.

 

Näiteks
atsetoon, benseen, puhastusained, bensiin, välgumihklite kütus, värvide vedeldajad ja eemaldajad, petrooleum, lahustid jne.

SÜTTIVAD TAHKED AINED

 
Definitsioon
Tahked materjalid, mille süttimise põhjuseks võivad olla hõõrdumine, vee absorbtsioon, spontaansed keemilised muundumised või töötlemisest säilinud kuumus või mida saab kergesti süüdata ja põletada.

 

Näiteks
tikud, kaltsiumkarbiid, tselluloos, nitraadiproduktid, metalliline magneesium, nitrotselluloosil põhinev film, fosfor, kaalium, naatrium, naatriumhüüdriid, tsingipulber, tsirkooniumhüüdriid jne.
 

OKSÜDEERUVAD AINED JA ORGAANILISED PEROKSIIDID

 
Definitsioon
Need ained on ise süttivad, kuigi mitte alati ja nad võivad põhjustada või kaasa aidata teiste ainete süttimisele. Samuti võivad nad plahvatada, reageerida ohtlikult teiste ainetega ja olla tervisele kahjulikud.

 

Näiteks
bromaadid, kloraadid, fiiberklaasi parandamis- vahendite komponendid, nitraadid, peerkloraadid, permanganaadid, peeroksiidid jne.
 

MÜRGISED JA NAKKUSLIKUD AINED, MUUD MEDITSIINILISED AINED

 
Definitsioon
Ained, mis võivad allaneelamisel, sissehingamisel või kontaktis nahaga põhjustada surma või kahjustusi. Ained, mis sisaldavad mikroorganisme või nende toksiine, mida teatakse või arvatakse põhjustavat haigusi.

 

Näiteks
arseen, berüllikum, tsüaniid, fluor, vesinik, seleniid, elavhõbe, elavhõbeda soolad, ipriit, lämmastikdioksiid, patogeene materjal, rotimürk, seerum, vaktsiinid jne.
 

RADIOAKTIIVNE MATERJAL

 
Definitsioon
Kõik materjalid, mille spetsiifiline aktiivsus on suurem kui 74 kilo- becquerel`i kilogrammi kohta (0,002 mikrocurie`d grammi kohta). Kõik radioaktiivsed materjalid on keelatud.

 

Näiteks
lõhustuvad ained (uraan 235 jne.); radioaktiivsed jäätmed, uraani- või tooriumimaak jne.
 

SÖÖVITAVAD AINED

 
Definitsioon
Ained, mis võivad põhjustada tugevaid kahjustusi, sest mõjutavad keemiliselt elusat kude, kaupu või transpordivahendit.

 

Näiteks
alumiiniumkloriid, naatriumhüdroksiid, söövitav puhastusvedelik, rooste eemaldaja/ kaitsja, söövitav värvieemaldaja, elektrilised patareid, soolhape, lämmastikhape, väävelhape jne.
 

MUUD OHTLIKUD KAUBAD

 
Definitsioon
Ained, mille ohud ei kuulu eelnevate klasside alla.

 

Näiteks
asbest, kuiv jää, magnetiseeritud materjal magnetvälja tugevusega 0,159 A/m või rohkem 2,1 meetri kaugusel pakist jne.

Pavojingos ir lengvai užsidegančios medžiagos

Pašto siuntose negalima siųsti pavojingų ir lengvai užsidegančių prekių.

Savitarna verslui Prisijungti
Savitarna privatiems Prisijungti

Pagrindinis ofisas: Kauno g. 10, Ramučiai
LT-54466 Kauno rajonas
Vilniaus padalinys: Kirtimų 47-210, LT-02244 Vilnius

Įmonės kodas 300087912
PVM mokėtojo kodas LT100001549013
Bankas SEB bankas
A/s LT06 7044 0600 0472 4666

Informacija apie paslaugas klientams:
8 700 55077
Darbo laikas: I-V 8:00-19:00