OMNIVA pasiūlymo „Mano Rimi“ kortelių turėtojams sąlygos

1. APIBRĖŽIMAI 

1. 1. OMNIVA – Omniva LT, UAB, registruota VĮ „Registrų centras“, juridinio asmens kodas 300087912, buveinės adresas: Perspektyvos g. 32, LT- 52119 Kaunas, Lietuva.
1. 2. RIMI – uždaroji akcinė bendrovė „Rimi Lietuva“, registruota VĮ „Registrų centras“, juridinio asmens kodas 123715317, buveinės adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva.
1. 3. Programa – „Mano Rimi“ lojalumo programa, kurią sudarė ir prižiūri uždaroji akcinė bendrovė „Rimi Lietuva“, registruota VĮ „Registrų centras“, juridinio asmens kodas 123715317, buveinės adresas: Spaudos g. 6-1, LT-05132 Vilnius, Lietuva.
1. 4. Sąlygos – šis dokumentas, kuriame nustatomos teisės, pareigos ir kitos sąlygos, susijusios su OMNIVA Pasiūlymu bei nustatančios tvarką Dalyviams, kurie naudojasi Pasiūlymu.
1. 5. Dalyvis – RIMI klientas, kuris dalyvauja Programoje vadovaudamasis Sąlygomis.
1. 6. Kortelė – fizinė arba virtuali „Mano Rimi“ kortelė išduodama Dalyviams, kuri patvirtina dalyvavimą Programoje ir užtikrina galimybę naudotis Programos teikiamais privalumais. Kortelė naudojama siekiant identifikuoti lojalumo programos Dalyvį pagal unikalų „Mano Rimi“ kortelės numerį. Ji leidžia naudotis OmniVAS Pasiūlymu pagal „Mano Rimi“ lojalumo programą.
1. 7. Partneris – RIMI bendradarbiavimo partneris, kuris bendradarbiauja su RIMI pagal Programos sąlygas ir siūlo Dalyviams įvarius privalumus. Sąlygose nurodytas partneris yra OMNIVA.
1. 8. Pasiūlymas – OMNIVA pasiūlymas „Mano Rimi“ kortelių turėtojams, perkantiems OMNIVOS paslaugas interneto svetainėje www.mano.omniva.lt
2. BENDROSIOS SĄLYGOS

2. 1. Sąlygos, tai susitarimas tarp OMNIVA ir Dalyvio dėl Pasiūlymo.
2. 2. Sąlygos galioja tik Pasiūlymui ir jokiai kitai paslaugai / operacijai, kurią teikia / atlieka OMNIVA. Pasiūlymas apima galimybę Dalyviui gauti „Mano Rimi“ pinigus, perkant paslaugas ir už jas apmokant OMNIVA svetainėje www.mano.omniva.lt.
2. 3. Informacija apie šiuo metu galiojančio Pasiūlymo turinį pateikiama OMNIVA svetainėje adresu www.omniva.lt/lojalumo_programa.
2. 4. Pasiūlymu galima pasinaudoti tik perkant OMNIVA svetainėje adresu www.mano.omniva.lt ir pirkimo metu nurodant atitinkamą Dalyvio Kortelės numerį specialiai šiam tikslui pateiktame laukelyje.  
2. 5. Pasinaudojus Pasiūlymu, „Mano Rimi“ pinigai pervedami į Dalyvio „Mano Rimi“ sąskaitą kitą darbo dieną po operacijos atlikimo interneto svetainėje www.mano.omniva.lt.
2. 6. Gauti „Mano Rimi“ pinigai gali būti matomi Dalyvio Programos profilyje.
2. 7. Pasiūlymas galioja tik tiems pirkimams, kurie atliekami OMNIVA interneto svetainėje www.mano.omniva.lt ir kuriuos Dalyvis visiškai apmokėjo.
2. 8. Jei atliekant operaciją Dalyvis nenurodė atitinkamos Kortelės numerio, Pasiūlymas negalioja.
2. 9. OMNIVA Pasiūlymas Dalyviams – tai RIMI programos dalis ir jai galioja šios Programos Sąlygos, kurias galima perskaityti Programai skirtoje RIMI interneto svetainėje. Ją galima rasti interneto svetainėje www.rimi.lt.
2. 10. OMNIVA Pasiūlymu galima naudotis kartu su kitais specialiais pasiūlymais, akcijomis ir privalumais, kuriuos savo klientams siūlo OMNIVA.
2. 11. Pasiūlymas negalioja ir netaikomas pirkimams, kurie atliekami kitose OMNIVA savitarnos svetainėse ar paštomatuose.
2. 12. OMNIVA turi teisę keisti Sąlygas ir iš dalies ar visiškai sustabdyti Pasiūlymą. OMNIVA apie Pasiūlymo pakeitimus ar sustabdymą skelbs interneto svetainėje http://www.omniva.lt/lojalumo_programa.
2. 13. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis klientų duomenų tvarkymo principais https://www.omniva.lt/public/files/failid/Kliento_duomenu_tvarkymo_principai.pdf.  
2. 14. Visi ginčai, kurie kyla dėl Sąlygų ir Pasiūlymo vykdymo, sprendžiami abipusių derybų būdu. Jei tai neįmanoma, visi ginčai turi būti sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. 
Savitarna verslui Prisijungti
Savitarna privatiems Prisijungti

Pagrindinis ofisas: Kauno g. 10, Ramučiai
LT-54466 Kauno rajonas
Vilniaus padalinys: Kirtimų 47-210, LT-02244 Vilnius

Įmonės kodas 300087912
PVM mokėtojo kodas LT100001549013
Bankas SEB bankas
A/s LT06 7044 0600 0472 4666

Informacija apie paslaugas klientams:
8 700 55077
Darbo laikas: I-V 8:00-19:00